เซ็นเอกสารออนไลน์เพื่อจัดการสัญญา ธุรกรรม และการเรียกเก็บเงิน

ในลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของธุรกิจแบบดั้งเดิมเป็นตัวเลือกในการเซ็นเอกสารที่เป็นกระดาษ เซ็นเอกสารออนไลน์แต่ในลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่คำตอบสำหรับการเซ็นเอกสารเซ็นเอกสารออนไลน์ สัญญา และการทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหานี้ วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือการใช้ลายเซ็นออนไลน์ขณะนี้ทุกที่ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายเว็บมีการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการสัญญา ธุรกรรม และการเรียกเก็บเงินทั้งหมดอย่างมืออาชีพ

ใบรับรองผลการเรียนของนักเรียน เซ็นเอกสารออนไลน์และเอกสารราชการและเอกสารที่ไม่ใช่ของรัฐบาลที่สำคัญ รูปแบบไฟล์อาจเป็นรูปแบบใดก็ได้ เช่น ไฟล์ PDF, ไฟล์ Word, ไฟล์ Excel หรือไฟล์รูปภาพอื่นๆเกี่ยวกับลายเซ็นออนไลน์ คำถามสำคัญถัดไปเกี่ยวกับการสร้างลายเซ็นเหล่านี้ เราจะสร้างไฟล์รูปภาพหรือข้อความของลายเซ็นของตนเองเพื่อใช้ลายเซ็นเหล่านี้ในการเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปได้อย่างไร คำตอบนั้นง่ายมาก

ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ในขณะที่ลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เพราะมีซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ออนไลน์มากมายที่ให้บริการนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนต่างๆ มากมายในการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แต่ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์บางแห่งมีวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างไฟล์รูปภาพของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ทางออนไลน์ในการปฏิบัติตามวิธีที่ง่ายที่สุดนั้น เซ็นเอกสารออนไลน์เราเพียงแค่ต้องมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดเซ็นเอกสารออนไลน์ ก่อนอื่นค้นหาซอฟต์แวร์ออนไลน์และเว็บไซต์ที่ให้บริการนี้ ทำตามขั้นตอนที่เริ่มจากพิมพ์ชื่อเดิมของคุณที่คุณต้องการเซ็นเอกสาร หลังจากพิมพ์แล้วคุณจะต้องเลือกแบบอักษร

ขนาด และสี ชื่อที่คุณพิมพ์ เมื่อคุณทำตามขั้นตอนพื้นฐานเหล่านี้เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปและขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึกไฟล์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบ เซ็นเอกสารออนไลน์เพื่อให้ไฟล์รูปภาพของลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคุณถูกสร้างขึ้นบนเดสก์ท็อปจากที่ซึ่งคุณสามารถแนบไฟล์ออนไลน์ที่ต้องการได้ เอกสารเพื่อลงนามเมื่อสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ในขณะที่ลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเอกสารออนไลน์แต่การลงนามในเอกสารก่อนอื่นจำเป็นต้องเข้าใจขั้นตอนของวิธีการทำงานของการลงนามในเอกสารนี้ ไม่ยากเกินไป

ตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นโดยใช้รหัสสาธารณะลายเซ็นออนไลน์

แต่มีขั้นตอนที่ง่ายและไม่ซับซ้อนประการแรกจำเป็นต้องมีรหัสส่วนตัวพร้อมกับรหัสสาธารณะเซ็นเอกสารออนไลน์เนื่องจากรหัสสาธารณะใช้สำหรับการตรวจสอบ ในขณะที่รหัสส่วนตัวถูกใช้โดยผู้ลงนามอย่างลับๆ และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ลงนามเท่านั้น หลังจากนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มกระบวนการลงนามโดยการเริ่มต้นลายเซ็น เซ็นเอกสารออนไลน์ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นว่าถูกกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน

ในการทำงานผ่านเว็บอินเตอร์เฟส หลังจากตรวจสอบลายเซ็นแล้ว เอกสารที่ลงนามจะถูกส่งไปยังผู้รับโดยฝ่ายรับจะถอดรหัสเอกสารนั้นและจะตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นโดยใช้รหัสสาธารณะลายเซ็นออนไลน์เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจการรับรองความถูกต้องบนเว็บอินเตอร์เฟส เซ็นเอกสารออนไลน์ pdf และเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียเวลาอันมีค่าไปกับการยุ่งกับกระดาษหรือลายเซ็นหมึกที่เขียนด้วยลายมือ

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://hosting.z.com/th/zcomsign/

เซ็นเอกสารออนไลน์