Category Archives: อาหารโรคไต

มองใกล้ที่อาหารโรคไต

โรคไตหรือโรคไตเป็นภาวะสุขภาพที่หายากแต่ร้ายแรงมากซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือโรคของไต ภาวะนี้ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตจึงต้องใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อทำให้สุขภาพของไตคงที่และควบคุมภาวะดังกล่าว สาเหตุของภาวะนี้จะแตกต่างกันไป แต่การรับประทานอาหารต้านโรคไตอาจมีประโยชน์ในฐานะหนึ่งในวิธีการควบคุมและทำให้สภาวะคงที่

ทำไมไตจึงมีความสำคัญ

ไตทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างในร่างกายของคุณ พวกเขาเรียกว่าตัวกรองเลือดของคุณ กำจัดของเสียออกจากร่างกาย พวกมันผลิตฮอร์โมนที่สำคัญเช่น renin, erythropoietin และ calcitriol พวกเขายังช่วยควบคุมอิเล็กโทรไลต์และความดันโลหิตด้วย เห็นได้ชัดว่าไตมีความสำคัญในหลาย ๆ ด้านต่อระดับสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ และไตจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อคุณรับประทานอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพไต อาหารโรคไตได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ไตของคุณได้รับสารอาหารในระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสุขภาพไต ดังนั้นจึงสามารถช่วยรักษาเสถียรภาพของภาวะไตวายได้

อาหารนี้คืออะไร

ดังนั้นสิ่งที่แน่นอนคืออาหารโรคไตและเรียนรู้และปฏิบัติตามได้ง่ายเพียงใด คุณปฏิบัติตามอาหารอย่างเคร่งครัดเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพไตของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป อาหารจะทำงานเพื่อรักษาสมดุลและสมดุลของแคลเซียมและออกซาเลตในอาหารของคุณ รักษาปริมาณแคลเซียมและโปรตีนจากสัตว์ที่บริโภคให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ และเพื่อรักษาระดับการบริโภควิตามินซีให้คงที่ด้วย ปัจจัยแต่ละประการเหล่านี้ทราบกันดีว่ามีส่วนทำให้สุขภาพไตในอุดมคติและความเป็นอยู่ที่ดี ความจริงก็คือเมื่อคุณเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของอาหารแล้ว มันอาจจะค่อนข้างซับซ้อน และมีบางกรณีที่อาหารอาจถูกปรับแต่งให้เหมาะกับปัจจัยด้านสุขภาพเฉพาะตัวของคุณ