Category Archives: เครื่องปั่นไฟ

คำเตือนเครื่องปั่นไฟในบ้านแบบพกพา

เครื่องปั่นไฟใช้สายไฟต่อที่ได้รับการจัดอันดับอย่างเหมาะสม การใช้สายต่อที่ไม่ถูกต้องเป็นสูตรสำเร็จสำหรับภัยพิบัติ ไม่มีทางอื่นที่จะใส่มัน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม สายไฟที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายได้ง่าย เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ และแย่กว่านั้น จุดไฟ ก่อนอื่น สายไฟต่อที่คุณซื้อเพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรเป็น UL Rated หากไม่เป็นเช่นนั้น อย่าใช้สายไฟที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ UL เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในทันที ประการที่สอง เครื่องปั่นไฟสายไฟนี้ควรได้รับการจัดระดับสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ประการที่สาม สายไฟควรได้รับการจัดระดับเพื่อใช้กับกำลังไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณ

คำเตือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับบ้านแบบพกพาเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของคุณอย่างเหมาะสม

เครื่องปั่นไฟทุกเครื่องมีแหล่งเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วย เว้นแต่คุณจะใช้เครื่องกำเนิดลม คุณมักจะต้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับไฟฟ้าดับ คุณควรทราบถึงอันตรายของการจัดเก็บน้ำมันเบนซินและดีเซล รวมทั้งทราบและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณด้วย เครื่องปั่นไฟราคาบางท้องที่อนุญาตให้ที่พักอาศัยเก็บน้ำมันได้ไม่เกิน 6 แกลลอนก่อนที่จะต้องได้รับใบอนุญาต และอาจฟังดูน่าประหลาดใจ บางท้องที่ห้ามเก็บน้ำมันดีเซลในเขตที่อยู่อาศัย การตรวจสอบกฎหมายของชุมชนก่อนซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญเสมอ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดดังกล่าว ตัวเลือกของคุณอาจเป็นเครื่องกำเนิด LP หรือเครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติ

คำเตือนเครื่องปั่นไฟในบ้านแบบพกพามีแผนสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

เครื่องปั่นไฟเวลาที่ดีที่สุดในการวางกลยุทธ์ในการจัดหาเชื้อเพลิงในกรณีฉุกเฉินคือช่วงที่ไม่ฉุกเฉิน ในธุรกิจเครื่องปั่นไฟ เรามีคำพูดว่า “ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น” เมื่อเป็นเช่นนั้น ความสามารถของคุณในการรักษาพลังงานสำรองจะเชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟในบ้านแบบพกพาของคุณ ปัญหานี้กลายเป็นวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน เช่น พายุน้ำแข็งปี 2552 การจัดทำแผนการจัดหาเชื้อเพลิงในขณะนี้ เครื่องปั่นไฟไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเมื่อไฟฟ้าดับ ค่อนข้างตรงไปตรงมาคุณควรมีแผน A แผน B และแผน C แผนฉุกเฉินของคุณควรขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแหล่งเชื้อเพลิงและปัจจัยใน “ถ้า” สถานีนี้ปิดแล้ว