Category Archives: เรียนดำน้ำ

ทางเลือกเกี่ยวกับการเรียนดำน้ำ

เรียนดำน้ำการฝึกดำน้ำลึกไม่ใช่การเดินในสวนสาธารณะ และไม่ง่ายอย่างที่คิด หลังจากการฝึกอบรมนักดำน้ำทุกหลักสูตร คุณจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใต้น้ำที่คุณสามารถบันทึกลงในสมุดบันทึกการดำน้ำได้อย่างภาคภูมิใจ แล้วสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จริงในเรียนดำน้ำคืออะไร นี่คือบทสรุปสั้น ๆ ของสิ่งนั้น ระยะเริ่มต้นของการฝึกอบรมนักประดาน้ำเป็นการศึกษาเชิงทฤษฎีและเน้นการเรียนดำน้ำหลักการทางกายภาพที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก สิ่งนี้ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ความรู้กับนักประดาน้ำว่าสภาพใต้น้ำที่เกี่ยวข้องจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

เรียนดำน้ำทำให้เขาตระหนักถึงขีดจำกัดความปลอดภัยเช่นกัน

นอกจากการเรียนดำน้ำต่อการดำน้ำและมาตรการป้องกันเบื้องต้นแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังจะให้ความสำคัญกับระบบการดำน้ำแบบบัดดี้ด้วย ซึ่งรวมถึงสัญญาณมือที่ใช้ในการส่งข้อความใต้น้ำ การดำน้ำแบบสกูบาจะน่าพึงพอใจยิ่งขึ้นหากคุณสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเท่าที่คุณจะเป็นได้ในขณะที่ท่องไปในท้องทะเลลึก เรียนดำน้ำเปิดจะให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดำน้ำแบบเคลื่อนที่ เช่น ตีนกบและยานขับเคลื่อน  คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้หน้ากากดำน้ำใต้น้ำและวิธีการใช้ท่อหายใจอย่างถูกต้อง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางน้ำ เช่น การดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ รวมทั้งการเข้าและออกในน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำเป็นแหล่งชีวิตของนักประดาน้ำใต้น้ำ แม้ว่าเรียนดำน้ำ ที่ไหนดีเหล่านี้จะสามารถรักษาการหายใจ การเคลื่อนไหว และความสบายใต้น้ำของคุณ ผู้ฝึกหัดจะต้องเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ในอุปกรณ์ดำน้ำก็จะพ่ายแพ้และอาจสร้างปัญหาระหว่างการดำน้ำได้ จากการฝึก คุณจะสามารถเรียนดำน้ำวิธีการหายใจด้วยการใช้อุปกรณ์ดำน้ำลึกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีควบคุมการลอยตัวใต้น้ำของคุณ

การวางแผนที่เหมาะสมจะช่วยให้นักประดาน้ำ

เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ป้องกันอุบัติเหตุ และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เขาสนุกกับกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ส่วนสำคัญของการฝึกอบรมนักประดาน้ำคือการวิเคราะห์โต๊ะดำน้ำอย่างรอบคอบ เรียนดำน้ำซึ่งจะช่วยให้เขาจัดระเบียบการหยุดการบีบอัดและการหยุดความปลอดภัยหรือคำนวณเพื่อไม่มีการหยุดการบีบอัด การฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การปฐมพยาบาลและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อเพื่อนของคุณตกอยู่ในอันตรายจะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม การดำน้ำลึกสามารถขยายได้มากกว่าระดับการพักผ่อนหย่อนใจ

มีแง่มุมทางเทคนิคและอาชีวศึกษา เช่น การดำน้ำในถ้ำและการดำน้ำซากเรือ คุณพร้อมที่จะลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนสอนดำน้ำแล้วหรือยัง เรียนดำน้ำของคุณให้อยู่ในสภาพดีที่สุดสำหรับโหมดดำน้ำที่มีอุปกรณ์ครบครัน คุณอาจต้องการลงทุนในอุปกรณ์ดำน้ำ เพื่อเตือนคุณถึงพารามิเตอร์ความปลอดภัยตลอดเวลาขณะดำน้ำใต้น้ำ การอัปเดตอุปกรณ์ดำน้ำของคุณเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่คุณทำได้เพื่อเสริมการฝึกดำน้ำของคุณ